Finnfrost som arbetsgivare

 

Finnfrost  hör till de ledande företagen inom sektorn för frysta produkter, och har varit verksamt sedan år 1991.  Finnfrosts verksamhet är koncentrerad till Jussla i Tusby (länk till karta).

Finnfrosts fryslager sysselsätter personer i olika åldrar, alla beredda att arbeta under krävande förhållanden.  Du får en individuell skolning för arbetet och de kläder som förhållandena kräver.

Arbetet utförs i huvudsak i två skift från måndag till fredag, antingen i ett morgonskift kl. 06-14 eller kvällsskift kl. 14–22.  Arbetspassen byts varannan vecka.

Till lagerarbetet hör bl.a. mottagning av gods, hyllplacering, insamling och leverans.  Tyngdpunkten i arbetet ligger på att samla ihop kundernas beställningar på pallar och rullvagnar.  Till vårt förfogande har vi ett röststyrt system för lagerplockning.

Vi önskar att sökande skall vara minst 18 år gammal samt ha möjlighet att använda egen bil, detta på grund av arbetsplatsens läge och skiftarbetet. Arbetet förutsätter att man är alert, har bra fysik kondition och är noggrann.  Erfarenhet av att köra truck betraktas som en fördel, men är inget krav.

Antalet ansällda varierar beroende på årstid och vi använder inhyrd arbetskraft som säsongshjälp.

Arbetsmiljön

 

I huvudlagret arbetar man vid en temperatur på ungefär – 23 C⁰ och i kyllagret vid en temperatur på + 5 C⁰.  Även om arbetsförhållandena är utmanande, så är utrymmena som står till buds moderna och funktionella.  Vi ger också våra anställda lämplig arbetsutrustning för dessa krävande förhållanden.

Kvalitet 

 

Vi värdesätter kvalitet och felfrihet på det arbete som utförs, och erbjuder våra anställda tidsenlig arbetsutrustning.  Insamlingsutrustning och truckar förnyas regelbundet.  Till vårt  förfogande har vi bl.a. insamlingsmaskiner och övrig utrustning som lämpar sig för röststyrd plockning, samt truckar som behövs vid lagerarbete.

Avlöning

 

Vi följer handelns kollektivavtal och löner.  För lagerarbete betalas även en individuell ersättning på basen av den utförda arbetsmängden och dess kvalitet.  Din egen arbetsinsats påverkar alltså den lön du får.

 

Andra uppgifter vid Finnfrost

 

Vid Finnfrost arbetar vi också med olika kommersiella och administrativa uppgifter.  Om du är intresserad av ett jobb hos Finnfrost, och om du tycker om utmaningar, hittar du lediga arbetsuppgifter här .