Om Finnfrost

Finnfrost Oy, grundat år 1991, är ett företag specialiserat på anskaffning och logistik av frysprodukter och glass, vars distributionsnät täcker hela Finland och Baltikum.  Finnfrost producerar tjänster åt sina ägares detaljhandels- och HoReCa-kunder.  Finnfrost ägs till lika delar av Inex Partners Oy och Tuko Logistics Osuuskunta.

Finnfrosts kunder

Finnfrosts kunder är ägarnas detaljhandels samt HoReCa-kunder.

 

Verksamhetsmiljö och tjänster

Finnfrost är verksamt i en logistikcentral i Jussla i Tusby som blev färdig år 2000 och som senare har utvidgats.  Logistikcentralen är modern och beaktar alla specialkrav som ställs på handel med frysta livsmedel.  Trafikförbindelserna från Jussla till huvudstadsregionen och det övriga landet är utmärkta.

Omsättningen under år 2015 var dryga 446 milj. € och antalet anställda ungefär 200.  Genom att förena sina kunders köpkraft kan Finnfrost erbjuda ett täckande sortiment av produkter och kostnadseffektiva logistiktjänster.  Finnfrost införskaffar detaljhandels- och storköpsprodukterna från Finland och från utlandet.  Utgångspunkter vid sammanställning av sortiment är kundernas behov och sortimentbeslut.  Finnfrost har några hundra kontrakterade leverantörer och i sortimenten ingår flera tusen olika frys- och glassprodukter. 

Bland logistiktjänster som Finnfrost erbjuder finns lagring och transport av produkterna till kunden.  Distributionen till kunderna sker med FRC-klassade transportfordon avsedda för transport av frysta varor.

Finnfrost har som mål att tillsammans med kunderna och olika samarbetspartners utveckla verksamhetmodeller så att man kan bibehålla marknadens bästa upphandlings- och logistiknätvek, för att ständigt förbättra sin service  till sina kunderna.

 

Målet för verksamheten

Målet för Finnfrosts verksamhet är att stöda kundernas och aktieägarnas konkurrenskraft genom kundbaserad service, kostnadseffektiv verksamhet samt jämlik och öppen verksamhetspolitik. 

  

Värderingar

Till Finnfrosts värderingar hör kundorientering, uppskattning av personalen och kontinuerlig utveckling av kunnande samt värdekedjans effektivitet och konfidentialitet.