Om Finnfrost

Finnfrost Oy, grundat år 1991, är ett företag specialiserat på anskaffning och logistik av frysprodukter och glass, vars distributionsnät täcker hela Finland och Baltikum.  Finnfrost producerar tjänster åt sina ägares detaljhandels- och HoReCa-kunder.  Finnfrost ägs till lika delar av Inex Partners Oy och Tuko Logistics Osuuskunta.  Finnfrosts kunder är ägarnas detaljhandels samt HoReCa-kunder.

Finnfrost operativa verksamhet avslutas den 31.3.2019.  Inköps- och logistikfunktionerna flyttas över till våra kunder/ägare som själva tar över dessa aktiviteter.  Ärenden som berör framtida inköps- och logistik angevägenheter sköts direkt av våra kunder.

Tjänster och produkter beställda baserat på nuvarande avtal betalas enligt dessa även om betalningstidpunkten är i april eller maj 2019.