Obruten kylkedja

Kvalitet och säkerhet

Kontrollen av hanterings- och transport temperaturerna i hela kedjan är en av Finnfrosts skyldigheter.  Utnyttjande av ISO-standarden är ett bra hjälpmedel för detta. Finnfrosts processer är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001-standarderna.

Fordonen som används vid Finnfrost distribution är FRC-klassificerade och uppfyller alla de krav som ställs på dem.  Finnfrost övervakar kvaliteten på arbetet som utförs av underleverantörerna genom regelbundna auditeringar.

Produktsäkerheten gällande frysproduketerna och glassen säkerställs också genom en noggrant planerad egenkontroll.  Finnfrosts plan för egenkontroll är godkännd av myndigheterna och inkluderar bl.a. produkternas säkerhetskontroll, kontroll av temperaturen på ankommande gods samt fastighetens temperaturövervakning med av myndigheterna godkännda instrument.