För varuleverantörer

Finnfrost operativa verksamhet avslutas den 31.3.2019.  Inköps- och logistikfunktionerna flyttas över till våra kunder/ägare som själva tar över dessa aktiviteter.  Ärenden som berör framtida inköps- och logistik angevägenheter sköts direkt av våra kunder.

Tjänster och produkter beställda baserat på nuvarande avtal betalas enligt dessa även om betalningstidpunkten är i april eller maj 2019.

 

Du kan bekanta dig med kundfältet via denna länk>>