För varuleverantörer

 palaverissa

Finnfrost köper in, lagrar och distribuerar frysprodukter för detaljhandeln- och storkökena från Finland och utlandet.  Finnfrosts kunder utgörs av ägarnas kundkedjor och övriga kunder.  Utgångspunkten vid uppgörande av sortiment är kundernas behov och beslut om sortimentet.  Finnfrosts kunder har en stark position på den finska marknaden och deras andel av marknaden för djupfrysta varor är betydande.  Finnfrosts omsättning år 2015 låg på dryga 446 miljoner €.

Du kan bekanta dig med kundfältet via denna länk>>

 

Finnfrost har för tillfället några hundra leverantörer av varor. Du kan bekanta dig med hur Finnfrosts varuleverantörsprocess fortskrider här>>