Av våra varuleverantörer förutsätter vi:

•SkrifJanne ja Jukka palaverissatligt  köpkontrakt med bilagor

•Produktinformation i elektronisk form via produktdatabanken Synkka i enlighet med tidtabellerna för våra sortimentsperioder

•Prisuppgifter i enlighet med tidtabellerna för våra sortimentsperioder, på  Finnfrosts prisförteckningsbotten

•Fungerande spårbarhet och egenkontroll

•Kontinuerlig tillgång av produkter

När det gäller utländska leverantörer önskar vi ytterligare en  internationell kvalitetscertifiering av produkten.

 

Hur kan du gå vidare?

Om ditt företag ännu inte är Finnfrosts varuleverantör, och du anser att det finns förutsättningar för samarbete, tag kontakt med Finnfrosts produktgruppschef i god tid före tidsgränsen för leverans av uppgifter för sortimentsperioden.  Produktgruppschefen utvärderar möjligheterna till samarbetet och är i kontakt med kunden.  Om ditt produktutbud är intressant, inleds det egentliga samarbetet med att man sammanställer ett avtal gällande köpvillkoren.  I detta sammanhang kommer man överens om de praktiska detaljerna bl.a. gällande beställningar, leveranser och fakturering.

Produkter som erbjuds under en sortimentperiod, och ändringar i sortimentet, behandlas kedjevis för kunderna  enligt en tidtabell de fastslagit.  Efter att sortimentbeslutet fastställts skickas bekräftelser till varuleverantörerna, ur vilka sortimenten för de olika kedjonar framgår produktvis.

För att produkterna skall  ha en chans att komma med i sortimentet  bör produktinformationen vara införd i produktdatabanken Synkka före utsatt datum, och prisförteckningarna levererade till produktgruppscheferna och till Finnfrosts basregisterenhet.